Türkçe | İngilizce
Akıl oyunları öğretmen eğitimi

Dikkat! İsterseniz üniversite onaylı uzaktan eğitim ile programlarımızdan yararlana bilirsiniz.


AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞİTMEN EĞİTİMİ

Akıl ve Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin, düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme,aynı zamanda; çocuklar ve yetişkinler için ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.  Zeka oyunları eğitiminde çocuklarda bu gelişimi sağlayan zeka oyunlarının eğiticisi ve uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir.

Eğitimde oyun etkinlikleri, kolay uygulanabilen, ilgi çekici, oldukça eğlenceli ve yüksek kazanımlı bir eğitim ortamı sunmaktadır. Ancak oyun etkinliklerinin planlama, uygulama ve değerlendirme sürecini aksatan nedenlerin kapsamlı olarak ortaya konulması ve eğitimcilerin bu konudaki temel gereksinimlerinin belirlenmesi ile oyun etkinliklerini daha verimli hale getirmek mümkün olabilecektir. Zeka oyunları sertifika programı  sonucunda elde edilen bilgiler, eğitimcilerimizin oyun etkinliklerini planlama,  uygulama, değerlendirme ve mesleki öz-yeterliklerinin tespiti açısından önemlidir. Ayrıca görev yapılan öğrenci sınıf türüne göre öğretmenlerin oyun öğretimine ilişkin görüşlerinin hangi doğrultuda olduğunun ortaya konulması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Uygulanan sertifika eğitimi;

1.Başlangıç Düzeyi: Oyunların kurallarını öğrenmeyi, temel bilgi ve becerileri kazanmayı, başlangıç düzeyi oyunları oynamayı ve bulmacaları çözmeyi içerir.

2.Orta Düzey: Mantıksal çıkarımlarda bulunmayı, bulmacalarda doğru yerden başlamayı, strateji oyunlarında temel stratejileri uygulamayı, orta düzey oyunları oynamayı ve bulmacaları çözmeyi içerir.

3.İleri Düzey: Yaratıcı düşünme, analiz etme, özgün stratejiler ortaya koyma, değerlendirme, genelleme yapma gibi üst düzey bilgi ve becerileri içerir. İleri düzey oyunlar oynama, bulmacaları çözme ve başkalarının deneyimlerinden yararlanma bu basamak içinde yer alır,

Bu çalışmanın genel sonuçlarının ise; oyun etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme ve mesleki yeterlikler anlamında öğretmenlere, öğretmen adaylarına, yöneticilere ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişilere katkı sağlayacağı düşünülmekte, bu konuda yapılacak yeni çalışmalara için yeni kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir. 40 saatlik Zeka oyunları sertifika programı sonucunda MEB bağlı öğretmenlerimiz okullarında seçmeli ‘Zeka Oyunları Dersine’ girebilecektir.

Amaç:
*       Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
*       Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak
*       Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları’nın temel kavramlarını anlatmak
*       Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanları tanıtmak
*       Geliştirdiği alanlara göre Zekâ Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak
*       Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak
*       Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zeka oyunlarını tavsiye etmek
*       Çocuklarda sıradışı düşünme becerilerini geliştirmek

Eğitim sonrasında eğitim alan kişiler

*       Zekâ ve bileşenleri hakkında fikir beyan edebilir.
*       Zekâ Oyunları’nı öğretebilir
*       Zekâ Oyunları hakkında, genel kavramlar üzerinde açıklamalar yapabilir
*       Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanlar hakkında bilgi verir ve bu alanların önemini bilir
*       Çözüm yöntemlerini uygulayabilir ve anlatabilir
*       Belirli bir müfredat aralığı (kurs, atölye, kulüp, okul dönemi) boyunca 20 civarında zekâ oyunuyla eğitimini planlayabilir ve uygulayabilir.
*       Zeka oyunları turnuvalarını organize edebilir.
*       Bireysel ve grupla oynanan oyunları organize edebilir.
*       Verilen kaynakları kullanabilir.
*       Çalışmalar sonrasında raporlama yapabilir ve velilere dönüt verebilir.
*       Çocuklara yönelik sıradışı düşünme becerisi etkinlikleri yapabilir.

durumda olmaları hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?
Her branştan anaokulu, ilkokul, ortaokul lise öğretmenleri ve alana ilgi duyan üniversite öğrencileri

EĞİTİMLERİMİZE HEMEN BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Akıl oyunları öğretmen eğitimi - Fen Mental Aritmetik